Thông tin y học

Chủ động phòng, chống cúm A(H1N1, H5N1 và H7N9)

Tính từ đầu năm đến nay, tuy số người nhiễm cúm A (các chủng virus H1N1, H5N1 và H7N9) ở nước ta không nhiều và không bùng phát mạnh như năm 2009, nhưng các chùm ca bệnh vẫn xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương trong cả nước. Vậy cúm A là gì?

Nghiên cứu khoa học

Một số vấn đề Y-Sinh bệnh hệ huyết học (P.GS-TS Bạch Vọng Hải)

Máu là một tổ chức vì nó mang đầy đủ các tiêu chuẩn cần có của một “mô sinh học”. Bao gồm có mặt của các tế bào sống và các hoạt động của chúng trong mô này. Tuy nhiên không giống như các mô sinh học khác, máu có những đặc điểm, những nét riêng của nó mà không mô nào có, và chính do những nét riêng này mà mọi cơ thể không thể thiếu được máu