Thông tin y học

Tăng cường sức khỏe cho sĩ tử: Thuốc nào thích hợp?

Thi chuyển cấp, thi vào đại học, tuy có khác nhau về mức độ quyết liệt nhưng đây là những kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao nên gây nhiều áp lực lên thí sinh và phụ huynh…

Nghiên cứu khoa học

Một số vấn đề Y-Sinh bệnh hệ huyết học (P.GS-TS Bạch Vọng Hải)

Máu là một tổ chức vì nó mang đầy đủ các tiêu chuẩn cần có của một “mô sinh học”. Bao gồm có mặt của các tế bào sống và các hoạt động của chúng trong mô này. Tuy nhiên không giống như các mô sinh học khác, máu có những đặc điểm, những nét riêng của nó mà không mô nào có, và chính do những nét riêng này mà mọi cơ thể không thể thiếu được máu